Regelboek

ACCV Regelboek

Wij dragen respectvol racen hoog in het vaandel bij ACCV.
Hieronder vind je ons regelboek dat je zeker moet doornemen indien je lid van ACCV bent of wilt worden.


1.0 Algemene Regels

1.1 ACC Vlaanderen is een serieuze groep die deelneemt aan serieuze competities. Daarom hanteren we hier aan leeftijdscap van 18 jaar.

1.2 De Crew kan ten allen tijde het regelboek van ACC Vlaanderen bijwerken/aanpassen. Telkens word hiervan een bericht geplaatst in onze betreffende kanalen.

1.3 Om deel te nemen aan ACCV races is een safety rating van 80 vereist. ook de benodigde track medals moeten behaald zijn.

2.0 Verantwoordelijkheid van de bestuurder

2.1 Coureurs zijn verplicht om alle regels te volgen zoals gespecificeerd in dit document.

2.2 Van coureurs wordt verwacht dat ze de belangrijke berichten bekijken voor eventuele herzieningen van de regels of speciale instructies voor hun serie/race.

2.3 Valsspelen in welke vorm dan ook wordt niet getolereerd en zal resulteren in een permanente ban van ACCV.
Als je een bug, glitch of spelprobleem niet rapporteert dat je een oneerlijk voordeel geeft, kan dit leiden tot diskwalificatie of uitsluiting van ACCV (als het voortdurend wordt gebruikt om te exploiteren).

2.4 Van coureurs wordt verwacht dat zij op een ethische en sportieve manier deelnemen. Bespottingen en uitschelden van andere coureurs om welke reden dan ook, worden niet getolereerd en kunnen leiden tot diskwalificatie van de serie/race of uitsluiting van ACC Vlaanderen.

2.5 Voorbereiding op de race: we verwachten dat alle coureurs zich van tevoren voorbereiden op een race-evenement. Als een coureur een evenement bijwoont en duidelijk onvoorbereid is, kunnen Crewleden hem diskwalificeren voor de race.

2.6 Incidenten worden niet openlijk besproken in #the_paddock of andere chat kanalen. incidenten kunnen ingedient worden via de vermelde formulieren. Indien u niet tevreden bent over de uitkomst van een incident, kunt u een steward contacteren voor meer uitleg.

3.0 Kwalificatie

3.1 Een kwalificatiesessie zal worden gebruikt om de startopstelling voor de race te bepalen door de snelste tijd voor elke auto te nemen.

3.2 Er moet altijd prioriteit worden gegeven aan auto's die in een snelle ronde zitten. Dit betekent dat auto's op outlaps, inlaps of ongeldige ronden de prestaties van de passerende auto niet belemmeren.Het is de verantwoordelijkheid van de bestuurder om een geschikte window te vinden om zijn snelle ronde neer te zetten. het naderen van een langzamere auto in zijn eigen vliegende ronde geeft geen van beide bestuurders voorrang. Hoewel de langzamere auto ervoor kan kiezen om voorrang te geven op een manier die veilig is (bijv. lossen op een rechte stuk). De snellere bestuurder heeft niet het recht om de langzamere bestuurder aan te vallen, omdat een inhaalmanoeuvre zijn prestaties zal belemmeren.

3.3 Team Endurance races: teams mogen niet meer dan 1 exemplaar van hun auto laten deelnemen aan de officiële kwalificatiesessie. Als er op enig moment twee of meer auto's van hetzelfde team op de server staan, mag die auto zich niet kwalificeren.

4.0 Race

4.1 Elke coureur moet de in-game chat-optie hebben ingeschakeld, zodat de administratie deze kan gebruiken om te communiceren met coureurs in de raceserver.

4.2 De races beginnen met een volledige/gedeeltelijke en geassisteerde formatieronde. Als je tijdens het aftellen van de laatste 30 seconden niet op "Drive" hebt gedrukt, wordt je auto naar de pitlane geteleporteerd en moet je vanuit de pitlane starten en indien volledige formatieronde, met een ronde achterstand.

4.3 Een restart vindt alleen plaats als de server defect is. Anders is het herstarten van een race geen optie. Zie 5.6 voor Red Flag-regels.

4.4 Verlaat de server aan het einde van de race niet voordat een crewlid de coureurs toestemming hebben gegeven om te vertrekken.

4.5 Er moet contact worden opgenomen met een crewlid indien u DNF hebt. U legt uit waarom u een DNF heeft. Coureurs met een hoog aantal DNF's lopen het risico de toegang tot series/races op ACCV te worden geweigerd.

Inhaalmanoeuvres en gedrag op de baan

4.6 Over het algemeen is de inhaalbestuurder verantwoordelijk voor het maken van een veilige maneuver op een veilig tijdstip. Het is echter de verantwoordelijkheid van beide chauffeurs om ervoor te zorgen dat er een veilig inhaalbeweging wordt gemaakt. Als u dit niet doet, kan dit resulteren in een straf.

4.7 Gedubbelde auto's moeten voorspelbaar zijn en hun bewegingen, duidelijk maken wanneer ze een voorliggende auto doorlaten. Zie 5.1 voor gedetailleerde Blauwe Vlag-regels.Over het algemeen zijn de beste kansen om een snellere auto te laten passeren op de rechte stukken, het verlaten van een bocht of het binnenrijden van de remzone.Het inhalen van een auto midden in de bocht is erg gevaarlijk en moet worden vermeden, tenzij de inhaalauto er zeker van is dat de andere bestuurder op de hoogte is van zijn inhaalmanoeuvre.

4.8 Gevaarlijke of roekeloze duikbommen op een andere bestuurder (hetzij voor positie of voor een gedubbelde auto) kunnen resulteren in een bestraffing, ongeacht of er contact wordt gemaakt. We raden het gebruik van in-game radar- en spotterfunctionaliteit ten zeerste aan.

4.9 Bij het ingaan van een bocht moet de verdedigende coureur altijd ruimte geven (minimaal een wagenbreedte) aan de inhalende coureur.
De inhaalbestuurder is echter verantwoordelijk om netjes in te halen en zal een penaltie krijgen voor elk contact dat wordt gemaakt als de overtake minder dan een halve wagenlengte was (voorkant van de wagen in lijn met het bestuurdersraam) en de verdedigende wagen zijn verantwoordelijkheid heeft vervuld. Als de inhaalbestuurder een overtake van een halve wagenlengte had, dan is het de verantwoordelijkheid van beide bestuurders om contact te vermijden.

4.10 invoegen - (foutief invoegen)inhalen van coureurs en zich vroegtijdig weer op de racelijn van de auto begeven voordat ze erover waren, kan bestraft worden.

4.11 Remcontrole - Inhalen van coureurs en onmiddellijk remmen, kan bestraft worden.

4.12 Stoten geven (of push to pass) is niet toegestaan en kan worden bestraft, tenzij de overtredende coureur de positie teruggeeft(Gentleman's rule zie 4.20), zelfs als dit per ongeluk gebeurde. Bump-overtake wordt gedefinieerd als een inhaalactie die zonder het contact niet met succes is afgerond.

4.13 Afblokken is om welke reden dan ook niet toegestaan. Blokkeren wordt gedefinieerd als het wijzigen van uw rijlijn als reactie op een andere bestuurder in een poging om een overtake te voorkomen. Blokkeren wordt bestraft.

4.14 Het voortdurend veranderen van uw rijlijn (weaven) om te voorkomen dat een volgauto gaat inhalen, wordt als blokkering beschouwd en is verboden.
U mag als verdedigingsmanoeuvre slechts één keer van lijn wisselen.

4.15 Als een coureur spint terwijl hij op de baan is, moet hij onmiddellijk volledig remmen tot hij volledig tot stilstand is gekomen (zelfs als hij nog op de baan is), en blijven remmen totdat er een opening is in het deelnemersveld om veilig teruf aan te sluiten. Wanneer een bestuurder de remmen niet vasthoudt, is de auto geneigd om op een veel onvoorspelbare manier te draaien of te rollen en verdere incidenten te veroorzaken. Een bestuurder die op de baan een incident veroorzaakt doordat hij zijn remmen niet volledig vasthield, wordt verantwoordelijk gehouden voor dat incident.

4.16 Bestuurders die buiten de baan zijn moeten de race op een veilige manier hervatten. Dit kan betekent dat u vooruit of achteruit rijdt naar een veilig gebied om eerst in de rijrichting te draaien en vervolgens veilig op te gaan in de verkeersstroom, weg van de racelijn.

4.17 Als een auto om welke reden dan ook permanent uitgeschakeld wordt, hetzij in de pitlane, op de baan of in een uitloopgebied, moet de bestuurder de functie "terug naar garage" gebruiken, aangezien een geparkeerde auto in dat gebied een gele vlag zal veroorzaken voor de rest van de race.

4.18 Gele vlaggen zoals weergegeven door Assetto Corsa Competizione moeten worden waargenomen door op de juiste manier te vertragen voor de situatie. Bestuurders die de gele vlag niet respecteren en bijdragen aan het bestaande incident of betrokken raken bij een bijkomend incident, zullen worden bestraft.
Het spel is niet in staat om deelnemers automatisch te bestraffen voor inhalen in een gele vlagzone. Chauffeurs kunnen het incidentmeldingsformulier gebruiken om inhaalacties onder gele vlaggen te melden. Als een crewlid vaststelt dat een bestuurder een ander voertuig passeerde in een gebied met gele vlag, kan die bestuurder worden bestraft voor inhalen onder geel.

4.19 Bestuurders die onvoorspelbaar gedrag vertonen, kunnen worden bestraft. Enkele veelvoorkomende voorbeelden van onvoorspelbaarheid zijn onder meer, maar niet beperkt tot:
      -Een bestuurder verandert plotseling van racelijn wanneer inhalende auto's verschijnen in hun spiegel of als de blauwe vlag verschijnt.
      -Een bestuurder die onredelijk vroeg in een bocht remt wanneer een snellere auto achter je rijdt of wanneer de blauwe vlag verschijnt. Vaak is de snellere     auto van plan om te volgen en kan hij nergens heen als een bestuurder vroeg of plotseling remt.
      -Niet in een normaal racetempo uit een bocht accelereren. In een acceleratiezone is het gas geven hetzelfde als remmen, maar zonder het voordeel van remlichten als waarschuwing. De volgende auto kan nergens heen.

4.20 Als een bestuurder betrokken is bij een incident waarvan hij denkt dat hij verantwoordelijk kan zijn, wordt het aangemoedigd dat de overtredende bestuurder de "Gentleman's Rule" toepast. Het betekent gewoon dat u veilig stopt of langzamer rijdt dan normaal totdat de auto die u mogelijk schade heeft berokkend, u weer is gepasseerd.Wanneer de Gentleman's Rule wordt toegepast na een incident, kan de overtredende coureur een strafvermindering krijgen als er nog steeds een straf wordt opgelegd.Als een bestuurder aanzienlijke schade aan het andere voertuig veroorzaakt, kan de Gentleman's rule niet voldoende zijn en kan de crew alsnog sancties opleggen.

4.21 Bestuurders die herhaaldelijk incidenten veroorzake kunnen worden onderworpen aan extra sancties, tot en met een wedstrijd schorsing en / of diskwalificatie. Dit wordt bepaald door de crewleden.

4.22 Onthoud dat chatten of de server verlaten voordat de laatste auto de finish heeft gepasseerd, in strijd is met het beleid. Crewleden zullen in de in-game chat aankondigen wanneer het voor chauffeurs veilig is om de server te verlaten.

5.0 Vlagregels

5.1 Blauwe vlaggen betekenen het volgende: Waarschuwing: snellere / lappende auto's komen eraan. Wees voorzichtig. Oefen sportiviteit en geef wedstrijdruimte.

5.2 Gedubbelde auto's moeten voorliggende auto's veilig en snel doorlaten, zolang de voorliggende auto dichtbij genoeg is om een inhaalmanoeuvre te proberen.

5.3 De gedubbelde auto heeft de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat de voorliggende auto er snel en veilig doorheen wordt gelaten en de voorliggende auto heeft de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat ze hun inhaalmanoeuvres duidelijk maken (bijv. Koplampen om aan te geven dat je gaat inhalen).

5.4 Gedubbelde auto's mogen onder geen enkele omstandigheid verdedigen tegen voorliggende auto's. Het verdedigen van een lappende auto of proberen vast te houden aan de baanpositie wanneer de lappende auto een gelijk of hoger tempo heeft, is een overtreding en kan resulteren in een straf voor de gedubbelde auto.voorliggende auto's kunnen een gedubbelde auto bij de crew melden voor overtredingen van de blauwe vlag als de gedubbelde auto minimaal 2 volledige ronden heeft opgegehouden. De dubbelende auto moet een sneller of gelijk tempo hebben als de gedubbelde auto om een rapport te kunnen maken (er wordt niet verwacht dat gedubbelde auto's moeten wijken voor een langzamere lappende auto).
---REGELS VOOR ÉÉN KLASSE: Van de gedubbelde auto wordt verwacht dat hij de racelijn verlaat wanneer hij de auto doorlaat. Gebruik indicatoren om uw bedoelingen duidelijk te maken aan de lappende auto. Indicatoren geven aan waar je heen gaat, niet waar je wilt dat de lappende auto gaat.
---REGELS VOOR MEERDERE KLASSEN: Bestuurders die worden gelapt, moeten hun huidige en voorspelbare racelijn behouden. Eventuele incidenten die zich voordoen als gevolg van het onverwacht veranderen van lijn, worden bestraft.Zolang de gele vlag wordt weergegeven, mogen bestuurders alleen andere voertuigen inhalen als die voertuigen zeer langzaam, beschadigd of stilstaand rijden.

5.5 Bestuurders moeten voorzichtig zijn onder gele vlaggen. Wees voorbereid op langzame, beschadigde of stilstaande auto's.

5.6 Rode vlaggen worden alleen in zeldzame noodgevallen gebruikt en stoppen onmiddellijk de hele race.
Als er rode vlaggen worden geroepen, moeten deelnemers zich op de start- / finishlijn opstellen en op de server blijven en instructies afwachten.
Rode vlaggen worden gebruikt in het geval van significante serverproblemen.

6.0 Strafniveaus en overzicht

6.1 Straffen kunnen tijdens de race worden ontvangen van de live crewleden, in de race via het geautomatiseerde systeem van het spel of na de race van de crewleden.Sommige straffen worden automatisch door de wedstrijd opgelegd en worden niet gewist,
De procedure voor het melden van incidenten kan variëren van serie tot serie, details over de procedure worden gespecificeerd in de serie-informatie.
Dit zijn de verschillende soorten incidenten die onderhevig zijn aan waarschuwingen / overtredingen / sancties:
    - Agressief rijden - Geen ruimte laten, licht contact, inhalen met contact, ongeduldig, divebomb, overmatig knipperen.
    - Vermijdbaar contact - Een bestuurder maakt contact met een andere bestuurder op een manier die vermijdbaar wordt geacht.
    - Blokkeren - Een coureur verandert zijn racelijn als reactie op een andere coureur in een poging een pass te voorkomen of het effect ervan te verminderen.
    - Chat - Een coureur gebruikt in-game chat na de crew melding dat de chat is uitgeschakeld en voordat de crew melding heeft gemaakt dat chat is ingeschakeld.
    - Blauwe vlag negeren - Een coureur met een ronde achterstand laat een auto niet door dat een gelijk of sneller tempo heeft.
    - Gele vlag negeren - Een bestuurder vertraagt niet op de juiste manier voor een gele vlag-zone.
    - Inhalen onder gele vlaggen - Een coureur voltooit een pass wanneer de gele vlag wordt weergegeven (en past de Gentleman's Rule niet binnen 1 ronde toe).
    - Te hard rijden in de pitstraat - Een coureur overschrijdt de snelheidslimiet van de pitlane - wordt automatisch bestraft door het spel
    - Cornercut - Een coureur overtreedt de door het spel ingestelde baanlimieten - automatisch bestraft door het spel - kan door de stewards worden vernietigd als er videobewijs wordt geleverd dat er een afsnijding is gemaakt om een incident te voorkomen.
    - Onveilig Opnieuw deelnemen - Een coureur slaagt er niet in de race op een veilige manier te hervatten.
    - Onvoorspelbaar - Wordt beoordeeld wanneer een bestuurder onvoorspelbaar gedrag heeft vertoond.
    - Onsportief - Een coureur gedraagt zich op een manier die door de stewards als onsportief wordt beschouwd.

6.2 Typische incidenten vallen uiteen in 5 categorieën:
    - Race-incident - Typisch race-incident, geen straf.
    - Waarschuwing - Een bestuurder moet worden gewaarschuwd voor een handeling die problemen heeft veroorzaakt, maar deze rechtvaardigt geen straf.
    - Overtredingen - Een coureur heeft een regel overtreden en een probleem veroorzaakt op de baan, maar niet genoeg voor een volledige straf.                            (2 overtredingen = 1 straf)
    - Tijdstraf - Een coureur heeft een regel overtreden en / of een probleem veroorzaakt op de baan, wat resulteerde in aanzienlijk verloren tijd / verloren positie voor een andere deelnemer. Straf is: tijdstraf tussen 5-20 seconden, afhankelijk van de ernst.
    - Pit Lane Penalty - Een coureur heeft een regel overtreden en / of een probleem veroorzaakt op het circuit met aanzienlijke schade tot gevolg. Straf is: Drive-Through (DT)> Stop & Go 30s (SG30) afhankelijk van de ernst.
    - Overtredingen van tracklimieten (automatisch beslist door het spel): De toegepaste straffen zijn als volgt:
    - Eerste, tweede en derde cut - Waarschuwing
    - Vierde cut - Drive-Through (DT)
Als het spel een cut te buitensporig acht, worden vorige overtredingen vervangen en kan er onmiddellijk een straf worden opgelegd die hoger kan zijn dan een Drive-Through (DT) en een Stop & Go (SG) worden.

Sponsors

SIM-LAB and ACCV for our Sprint Cup serie

Stay tuned for new races

Don't miss a single race and stay informed of the latest developments within ACC Vlaanderen.

Join our Discord